Kolory

Chcąc na długi czas zachować naturalne piękno drewna musimy je chronić przed oddziaływaniem niszczących czynników zewnętrznych przy pomocy optymalnie dobranych i profesjonalnie nałożonych powłok malarskich.
Wskutek zmian wilgotności lub temperatury elementy drewniane zmieniają swe pierwotne wymiary (proces pęcznienia lub kurczenia się). Dlatego też przed farbami i lakierami chroniącymi stolarkę z drewna stawia się bardzo wysokie wymagania, najistotniejsze to:

- wysoka elastyczność
- wysoka przepuszczalność dla pary wodnej
Przemysłowe farby do malowania drewnianych okien i drzwi stanowią efektywną barierę chroniącą przed wpływami niekorzystnych czynników atmosferycznych, pozwalającą jednocześnie na aktywne oddychanie drewna.

     

Drewno w oknie dąży do uzyskania stanu równowagi higroskopijnej, przejmuje wilgoć z powietrza w pomieszczeniu i transportuje ją na zewnętrzną pomimo warstwy farby zabezpieczającej ramę okienną z obu stron.

Zdolność do przewodzenia wilgoci ma potrójną zaletę:

- w drewnie nie gromadzi się wilgoć
- klimat w mieszkaniu poprawia się
- drewno nie wysycha i pozostaje elastyczne

Z tych właśnie przyczyn do malowania stolarki drewnianej stosujemy tylko i wyłącznie ekologiczne systemy akrylowych farb wodorozcieńczalnych.

Produkty przemysłowe do malowania stolarki drewnianej nakładane są na elementy grubymi powłokami. Ponadto zawierają one specjalne filtry oraz pigmenty na bazie tlenków żelaza absorbujące szkodliwe oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego. Pomimo tych zabezpieczeń na skutek wpływu czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, słońce, grad, śnieg) powłoka malarska jest poddawana ciągłemu procesowi niszczenia, co w konsekwencji powoduje iż jej nominalna grubość ulega zmniejszeniu.

System stosowany do okien i okiennic:

Opis Zestaw
Impregnacja - zanurzeniowo Sigmawood CE 41
Warstwa podkładowa - zanurzeniowo Sigmawood CE 40
Warstwa pośrednia - zanurzeniowo Sigmawood PE 10
Warstwa nawierchniowa - natrysk Sigmawood TE 15

 

EFEKTYWNA PIELĘGNACJA

Dzięki konsekwentnej konserwacji można znacząco wydłużyć odstępy pomiędzy pracami renowacyjnymi. Zaleca się regularne stosowanie (2 x w roku) mleczka do pielęgnacji powłoki malarskiej Sigma Protector. Nakładając ten materiał na zewnętrzne powierzchnie ram uzyskujemy "efekt pasty do butów". 

Po wyschnięciu cienka warstwa wosków pozostaje na powierzchni powłoki malarskiej stanowiąc dodatkową barierę spowalniającą proces jej niszczenia. Dodatkowo warstwa naniesionego mleczka jest w stanie "zamknąć" mikropęknięcia w powłoce farby znacząco utrudniając migrację wilgoci w głąb ram okiennych. Stosując regularnie mleczko do konserwacji Sigma Protector jesteście Państwo w stanie utrzymać wasze okna w stanie nie wymagającym malowania farbami renowacyjnymi nawet przez okres 8 do 10 lat.

MALOWANIE RENOWACYJNE

Niestety każda powłoka malarska ulega zniszczeniu pod wpływem warunków zewnętrznych. Im są one trudniejsze (silne nasłonecznienie, częste opady i silne wiatry) tym procesy erozji farby przebiegają szybciej.

Malowanie renowacyjne ma na celu doprowadzenie do odzyskania przez powłokę swej nominalnej grubości utraconej z upływem czasu. Malowanie renowacyjne należy przeprowadzać zanim farba chroniąca okna ulegnie spękaniu i utraci swoją szczelność, a w głąb drewna zacznie wnikać woda powodując sinicę, rozwoju grzybów gnilnych lub inne trudno odwracalne zmiany. Jeśli malowanie renowacyjne zostanie przeprowadzone we właściwym czasie, kiedy farba na oknach nie jest jeszcze spękana i nie łuszczy się, to zabieg ten jest bardzo prosty, nie zabiera wiele czasu i może być traktowany jako weekendowy relax pana domu.

 

JAK PRZEPROWADZIĆ MALOWANIE RENOWACYJNE

Skrzydła i ościeżnice od strony zewnętrznej przeszlifować papierem lub gąbką ścierną o granulacji 200-240.

Wyszlifowane elementy starannie odkurzyć a następnie wytrzeć z pyłu po szlifowaniu wilgotną szmatką.

Po wyschnięciu pomalować 2x lakierem renowacyjnym Sigmalife DS Acryl w wybranym kolorze (powłoki lazurowe), lub Sigmatorno Satin (powłoki kryjące).

Malowanie renowacyjne najlepiej przeprowadzać w wiosenny pogodny dzień.

 

Palety kolorów:

Paleta lazurów VIDAWO - zobacz

Paleta kolorów kryjących RAL - zobacz

Paleta kolorów kryjąych NCS - zobacz

Undefined